Troldhede stien

Troldhedestien ligger, hvor den gamle jernbane, Troldhedebanen, forbandt Kolding og Troldhede.

Banen blev anlagt under 1. Verdenskrig og åbnet for drift den 25. august 1917. Godt 50 år senere blev banen nedlagt igen, og den 31. marts 1968 kørte det sidste tog på strækningen. I dag er banen omlagt til natursti, der kan følges fra Kolding og hele vejen til Kirsbøl ca. 14 km. Stien kan nydes til fods, på cykel eller til hest. Stistykket fra Ferup til Kirsbøl er anlagt i 2019 og følger så vidt muligt Troldhedebanens gamle forløb.

Kolding-Ferup (10 km): Stien starter ved Marielundskolen på Fynsvej og løber gennem Marielund, Kolding og Bramdrup Skov forbi det gamle trinbræt ved Skovløberhuset. Herfra fortsætter stien videre langs skovkanten og overdrevene under Vejlevej. På den anden side af motorvejen løber stien langs markerne forbi Donssøerne til den gamle stationsbygning Dybvadbro Station. Fra stationsbygningen krydser banen Egtvedvej og løber langs Almind Å til Ferup Sø og videre til Ferup, hvor stien slutter.

Parkering: Parkhallen, Fynsvej 49,6000 Kolding og Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000.

Ferup til Kirsbøl (4,4 km): Fra Harager, hvor det første stykke af stien fra Kolding ender, følges vejen mod syd indtil Storedamsvej, hvor du drejer til højre. Følg skiltningen videre af Storedamsvej. Grusveje, skovveje og anlagt sti udgør dette stykke af Troldhedestien og snor sig naturskønt tæt omkring den oprindelige togstrækning syd om Vrå og Ferup Skov gennem et meget varieret landskab langs markskel, søer, vandløb og skov.

Parkering: Storedamvej 3, 6640 Lunderskov

Hundsholt-Veerst (4 km): Stistykket er desværre ikke forbundet med resten af Troldhedestien. Her kan du gå, cykle og ride med udsigt ud over det åbne landskab ved Åkær Å og igennem skov. Naturstyrelsen ejer dette stistykke, der ligger i både Kolding og Vejen Kommune.

Parkering: Rastepladsen ved Lunderskovvej, ved Veerst gamle station på Kronborgvej og i østsiden ved Hundsholtvej.