Marielund skoven

Marielund er Koldings bynære og mest populære skov, som består af tre sammenvoksede dele. Marielund, Bramdrup Skov og Kolding Skov.

I skoven findes flere ruter og stier for gående, cyklende og ridende.

Folder over skovens ruter og stier kan downloades her.